Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 15. jaanuar 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Presidentuuri teatis
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 11.Tööplaan
 12.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine - Energiatõhusus - Energialiidu juhtimine (arutelu)
 13.Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil (arutelu)
 14.Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed (arutelu)
 15.ELi makropiirkondlike strateegiate rakendamine (arutelu)
 16.Kreeka erimeetmeid käsitleva määruse (EL) 2015/1839 rakendamine (arutelu)
 17.Rahvusvaheline ookeanide majandamine ja meie ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis (lühiettekanne)
 18.Naised, sooline võrdõiguslikkus ja kliimaõiglus (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (567 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2901 kb)
Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusalane teave