Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 16 stycznia 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Bilans estońskiej prezydencji Rady (debata)
 3.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14-15 grudnia 2017 r. (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  5.1.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (głosowanie)
  5.2.Wdrażanie strategii makroregionalnych UE (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino) (głosowanie)
  5.3.Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (głosowanie)
  5.4.Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria) (głosowanie)
  5.5.Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)
  6.2.Wdrażanie strategii makroregionalnych UE (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)
  6.3.Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)
  6.4.Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)
  6.5.Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu): Patrz protokól
 11.Wsparcie UE na rzecz procesu pokojowego w Kolumbii (debata)
 12.Sytuacja w Iranie (debata)
 13.Sytuacja w Kenii (debata)
 14.Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (debata)
 15.Rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych zawieranych przez UE (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 17.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (828 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4009 kb)
Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna