Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 18. januára 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Nigéria
  4.2.Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi
  4.3.Konžská demokratická republika
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Hlasovanie
  6.1.Nigéria (RC-B8-0045/2018, B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-0053/2018) (hlasovanie)
  6.2.Prípady aktivistov v oblasti ľudských práv: Wu Kan, Sie Jang, Li Ming-če, Taši Wang-čchuk a tibetský mních Choekyi (RC-B8-0043/2018, B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018) (hlasovanie)
  6.3.Konžská demokratická republika (RC-B8-0054/2018, B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018) (hlasovanie)
  6.4.Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (A8-0400/2017 - Max Andersson) (hlasovanie)
  6.5.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  6.6.Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (A8-0406/2017 - Romana Tomc) (hlasovanie)
  6.7.Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (A8-0401/2017 - Nicola Danti) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (A8-0400/2017 - Max Andersson)
  7.2.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  7.3.Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (A8-0406/2017 - Romana Tomc)
  7.4.Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (A8-0401/2017 - Nicola Danti)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Väčšie interpelácie (rozprava)
  11.1.Spor medzi EÚ a Nórskom o lov kraba rodu Chionoecetes v oblasti Svalbardu
 12.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Petície: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (481 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2449 kb)
Posledná úprava: 15. mája 2019Právne oznámenie