Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 5 februari 2018 - Straatsburg Herziene uitgave

10. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2018Juridische mededeling