Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 5. februára 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.In memoriam
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 8.Žiadosť o ochranu imunity: pozri zápisnicu
 9.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 10.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 14.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie): pozri zápisnicu
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 16.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 17.Program práce
 18.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 (rozprava)
 19.Manipulácia vedeckého výskumu nadnárodnými spoločnosťami v súvislosti s testovaním vplyvu emisií na opice a na ľudí zo strany nemeckého automobilového priemyslu (rozprava)
 20.Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla (rozprava)
 21.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení pre spravodlivé zdaňovanie II a III (rozprava)
 22.Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií (rozprava)
 23.Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie (rozprava)
 24.Námietka voči vykonávaciemu aktu: Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín (rozprava)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Posledná úprava: 28. marca 2018Právne oznámenie