Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 6 февруари 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Разискване с участието на министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович относно бъдещето на Европа (разискване)
 4.Съобщение на председателството
 5.Време за гласуване
  5.1.Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (A8-0011/2018 - Evelyn Regner) (гласуване)
  5.2.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Бразилия (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca) (гласуване)
  5.3.Създаване на специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите, отговорности на комисията, брой на членовете и мандат (B8-0077/2018) (гласуване)
  5.4.Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (гласуване)
  5.5.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции (A8-0003/2017 - Julie Girling) (гласуване)
  5.6.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. (A8-0383/2017 - Jonás Fernández) (гласуване)
  5.7.Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  6.2.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции (A8-0003/2017 - Julie Girling)
  6.3.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г. (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)
  6.4.Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Състав на комисиите: вж. протокола
 11.Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (разискване)
 12.Прието решение относно стратегията за разширяване на ЕС – Западни Балкани (разискване)
 13.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Положението в Зимбабве (разискване)
 15.Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент - Положението в Африн, Сирия (разискване)
 16.Положението във Венесуела (разискване)
 17.Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 19.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (956 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4465 kb)
Последно осъвременяване: 12 април 2018 г.Правна информация