Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2018. gada 28. februāris - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (kandidatūru iesniegšana) (sk. protokolu)
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 8.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 10.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 12.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 13.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 15.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 16.Darba kārtība
 17.Humanitārā situācija Sīrijā, jo īpaši Gutā (debates)
 18.Eiropadomes neformālā sanāksme 2018. gada 23. februārī (debates)
 19.Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (debates)
 20.ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2018. gada sesijās (debates)
 21.Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība (debates)
 22.Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā (debates)
 23.Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai darbs un mantojums (debates)
 24.Aizliegtās bijušā Komisijas priekšsēdētāja J. M. Barroso lobija darbības, tādas kā tikšanās ar komisāru J. Katainen (debates)
 25.Vairāku trešo valstu izņemšana no ES saraksta ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas (debates)
 26.ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi (debates)
 27.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 28.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 29.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija
 
Debates
Pārskatītā redakcija
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. aprīlisJuridisks paziņojums