Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 28 lutego 2018 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (zgłaszanie kandydatur): patrz protokól
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 8.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 9.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz protokól
 13.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 15.Składanie dokumentów: patrz protokół
 16.Porządek obrad
 17.Sytuacja humanitarna w Syrii, w szczególności w Ghucie (debata)
 18.Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 23 lutego 2018 r. (debata)
 19.Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce (debata)
 20.Priorytety UE na sesje UNHRC w 2018 r. (debata)
 21.Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (debata)
 22.Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. (debata)
 23.Prace i spuścizna Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ) (debata)
 24.Niedozwolona działalność lobbingowa byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej Joségo Manuela Barroso, np. spotkanie z komisarzem Jyrkim Katainenem (debata)
 25.Usunięcie szeregu państw trzecich z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (debata)
 26.Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego (debata)
 27.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 29.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności