Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
Il-Ħamis, 1 ta' Marzu 2018 - BrussellEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017 (dibattitu)
 3.L-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (dibattitu)
 4.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-Ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu (dibattitu)
 5.Il-prijoritajiet tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (dibattitu)
 6.Tkomplija tas-seduta
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (biex jieħu post Ryszard Czarnecki) (votazzjoni)
  8.2.Id-data tal-applikazzjoni tal-miżuri ta' traspożizzjoni tal-Istati Membri (A8-0024/2018 - Werner Langen) (votazzjoni)
  8.3.Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni (A8-0008/2018 - Roberto Gualtieri) (votazzjoni)
  8.4.Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Annemie Turtelboom (A8-0027/2018 - Indrek Tarand) (votazzjoni)
  8.5.Ħatra ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (A8-0030/2018 - Roberto Gualtieri) (votazzjoni)
  8.6.It-twaqqif ta' kumitat speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa, u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni u l-mandat tiegħu (B8-0125/2018) (votazzjoni)
  8.7.Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (votazzjoni)
  8.8.L-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) (votazzjoni)
  8.9.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018) (votazzjoni)
  8.10.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn mill-eventi MON 87427, MON 89034 u NK603 (B8-0124/2018) (votazzjoni)
  8.11.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2017/006 ES/Galicia apparel - Spanja (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) (votazzjoni)
  8.12.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2017/007 SE/Ericsson (A8-0032/2018 - Urmas Paet) (votazzjoni)
  8.13.Deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi attivat l-Artikolu 7(1) tat-TUE minħabba s-sitwazzjoni fil-Polonja (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018) (votazzjoni)
  8.14.Is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE fl-2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel) (votazzjoni)
  8.15.Prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) (votazzjoni)
  8.16.Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017 (A8-0019/2018 - Sander Loones) (votazzjoni)
  8.17.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-Ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu (A8-0035/2018 - Javier Nart) (votazzjoni)
  8.18.Il-prijoritajiet tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) (votazzjoni)
 9.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet: ara l-Minuti
 10.Spegazzjonijiet tal-vot
  10.1.Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso)
  10.2.L-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)
  10.3.Deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi attivat l-Artikolu 7(1) tat-TUE minħabba s-sitwazzjoni fil-Polonja (B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018)
  10.4.Is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE fl-2016 (A8-0025/2018 - Frank Engel)
  10.5.Prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE (A8-0014/2018 - Norbert Erdős)
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 12.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 13.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 14.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja: ara l-Minuti
 15.Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 16.Għeluq tas-seduta
 17.Interruzzjoni tas-sessjoni
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (564 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (2889 kb)
Aġġornata l-aħħar: 17 ta' Mejju 2018Avviż legali