Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 12. marts 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 5.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 8.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2): se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.Kommissionens integritetspolitik, særlig udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionens (forhandling)
 15.Ligestilling i EU's handelsaftaler (forhandling)
 16.Bekæmpelsen af vold mod kvinder og piger og EU-medlemsstaternes ratificering af Istanbulkonventionen (forhandling)
 17.Grænseoverskridende pakkeleveringstjenester (forhandling)
 18.Grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer og kørekort (forhandling)
 19.En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer (kortfattet forelæggelse)
 20.Mindre udviklede regioner i EU (kortfattet forelæggelse)
 21.Rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP21 (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
 25.Afslutning af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave
 
Forhandlinger
Revideret udgave
Seneste opdatering: 29. maj 2018Juridisk meddelelse