Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 13 март 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (разискване)
 4.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 и 23 март 2018 г. (разискване)
 5.In memoriam
 6.Състав на Парламента: вж. протоколи
 7.Време за гласуване
  7.1.Изпълнение на Протокола относно финансовите последици при изтичане на Договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (гласуване)
  7.2.Споразумение между ЕС и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (гласуване)
  7.3.Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (гласуване)
  7.4.Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (гласуване)
  7.5.Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и свидетелства за управление на превозни средства (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (гласуване)
  7.6.Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (гласуване)
  7.7.Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (гласуване)
  7.8.Изоставащи региони в ЕС (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (гласуване)
  7.9.Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и свидетелства за управление на превозни средства (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.Изоставащи региони в ЕС (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет (член 137 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. - Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (разискване)
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III (разискване)
 16.Изявления на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
 17.Положението в Сирия (разискване)
 18.Перспективи на ЕС за първото заседание на Съвместния съвет ЕС–Куба (разискване)
 19.Нова програма за отношенията ЕС–Централна Азия в рамките на 13-ата ежегодна среща на министерско равнище (разискване)
 20.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г. (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1066 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4990 kb)
Последно осъвременяване: 5 юни 2018 г.Правна информация