Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 13. märts 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu avamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (arutelu)
 4.Euroopa Ülemkogu 22.–23. märtsi 2018. aasta kohtumiseks valmistumine (arutelu)
 5.In memoriam
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi käsitleva protokolli rakendamine (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (hääletus)
  7.2.Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vaheline tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi leping (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (hääletus)
  7.3.Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (hääletus)
  7.4.Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (hääletus)
  7.5.Teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõpe ning juhiload (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (hääletus)
  7.6.Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada ELi kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (hääletus)
  7.7.Sooline võrdõiguslikkus ELi kaubanduslepingutes (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (hääletus)
  7.8.ELi mahajäänud piirkonnad (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (hääletus)
  7.9.ELi piirkondade ja linnade roll COP21 Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõpe ning juhiload (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Sooline võrdõiguslikkus ELi kaubanduslepingutes (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.ELi mahajäänud piirkonnad (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.ELi piirkondade ja linnade roll COP21 Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (vt protokoll)
 13.Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine - Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine (arutelu)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (arutelu)
 16.Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldused
 17.Olukord Süürias (arutelu)
 18.ELi seisukohad seoses ELi ja Kuuba ühisnõukogu esimese kohtumisega (arutelu)
 19.ELi ja Kesk-Aasia suhete uus strateegia seoses 13. iga-aastase ministrite konverentsiga (arutelu)
 20.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1066 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4990 kb)
Viimane päevakajastamine: 5. juuni 2018Õigusalane teave