Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 13. marec 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev letnega zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (razprava)
 4.Priprave na zasedanje Evropskega sveta 22. in 23. marca 2018 (razprava)
 5.Počastitev spomina
 6.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 7.Čas glasovanja
  7.1.Izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (glasovanje)
  7.2.Sporazum med EU in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (glasovanje)
  7.3.Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (glasovanje)
  7.4.Storitve čezmejne dostave paketov (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (glasovanje)
  7.5.Temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil in vozniška dovoljenja (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (glasovanje)
  7.6.Ustanovitev evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (glasovanje)
  7.7.Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (glasovanje)
  7.8.Regije EU, ki zaostajajo v razvoju (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (glasovanje)
  7.9.Vloga regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21) (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Storitve čezmejne dostave paketov (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil in vozniška dovoljenja (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.Regije EU, ki zaostajajo v razvoju (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.Vloga regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21) (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika): gl. zapisnik
 13.Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 - Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije (razprava)
 14.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 15.Smernice za proračun 2019 – oddelek III (razprava)
 16.Izjavi podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
 17.Razmere v Siriji (razprava)
 18.Perspektive EU glede prvega srečanja Skupnega sveta EU-Kuba (razprava)
 19.Nova agenda za odnose med EU in srednjo Azijo v okviru 13. letnega ministrskega srečanja (razprava)
 20.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 22.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1066 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (4990 kb)
Zadnja posodobitev: 5. junij 2018Pravno obvestilo