Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 14 март 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Решението на САЩ за налагане на мита върху стоманата и алуминия (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Дебат с министър-председателя на Португалия Антонио Коща относно бъдещето на Европа (разискване)
 7.Искане за снемане на имунитет
 8.Време за гласуване
  8.1.Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (гласуване)
  8.2.Статистиката за железопътния транспорт (A8-0038/2018 - Karima Delli) (гласуване)
  8.3.Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  8.4.Въвеждане на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (гласуване)
  8.5.Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (гласуване)
  8.6.Възражение срещу делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес (B8-0136/2018) (гласуване)
  8.7.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление – EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  8.8.Поименен състав на специалната комисия относно финансовите престъпления, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)
  8.9.Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (гласуване)
  8.10.Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (гласуване)
  8.11.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (гласуване)
  8.12.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г. (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г. (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Международно сътрудничество в борбата с киберпрестъпността – заплахата за обществените услуги (разискване по актуални въпроси)
 14.Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Кучяк и Мартина Кушнирова (разискване)
 15.Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък - Обща основа за облагане с корпоративен данък (разискване)
 16.Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини) (разискване)
 17.Корпоративна социална отговорност (разискване)
 18.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 19.„Европас“: рамка за уменията и квалификациите (разискване)
 20.Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.) (разискване)
 21.Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране - Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране (резолюция) (разискване)
 22.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 23.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 24.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 25.Внасяне на документи: вж. протокола
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1069 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5001 kb)
Последно осъвременяване: 16 юли 2018 г.Правна информация