Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 4.Yhdysvaltojen päätös asettaa tulleja teräkselle ja alumiinille (keskustelu)
 5.Istunnon uudelleen avaaminen
 6.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Portugalin pääministerin António Costan kanssa (keskustelu)
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Äänestykset
  8.1.EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (äänestys)
  8.2.Rautatieliikenteen tilastot (A8-0038/2018 - Karima Delli) (äänestys)
  8.3.Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajan nimittäminen (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  8.4.Toimenpiteet Newcastlen taudin torjumiseksi (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (äänestys)
  8.5.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (äänestys)
  8.6.Delegoidun asetuksen vastustaminen: komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (B8-0136/2018) (äänestys)
  8.7.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  8.8.Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (äänestys)
  8.9.Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (äänestys)
  8.10.Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (äänestys)
  8.11.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (äänestys)
  8.12.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Kansainvälinen yhteistyö kyberrikollisuuden torjunnassa - julkisiin palveluihin kohdistuva uhka (ajankohtainen keskustelu)
 14.Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (keskustelu)
 15.Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja - Yhteinen yhteisöveropohja (keskustelu)
 16.Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (keskustelu)
 17.Yritysten yhteiskuntavastuu (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 19.Europass: taitojen ja tutkintojen alan puitteet (keskustelu)
 20.Luova Eurooppa -ohjelma (2014–2020) (keskustelu)
 21.EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen - EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen (päätöslauselma) (keskustelu)
 22.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 23.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 24.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 25.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1069 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5001 kb)
Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus