Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2018. gada 14. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 3.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 4.ASV lēmums noteikt tarifus tēraudam un alumīnijam (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Debates ar Portugāles premjerministru António Costa par Eiropas nākotni (debates)
 7.Pieprasījums atcelt imunitāti
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (balsošana)
  8.2.Dzelzceļa transporta statistika (A8-0038/2018 - Karima Delli) (balsošana)
  8.3.Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  8.4.Pasākumi Ņūkāslas slimības kontrolei (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (balsošana)
  8.5.Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Gruzijai (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (balsošana)
  8.6.Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Regulu (ES) Nr. 347/2013 (B8-0136/2018) (balsošana)
  8.7.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  8.8.Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos nominālais sastāvs (balsošana)
  8.9.Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (balsošana)
  8.10.Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (balsošana)
  8.11.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (balsošana)
  8.12.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Starptautiska sadarbība cīņā pret kibernoziedzību — sabiedrisko pakalpojumu apdraudējumu (debates par aktuāliem jautājumiem)
 14.Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta (debates)
 15.Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze - Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (debates)
 16.ASV uzbrukums atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (debates)
 17.Uzņēmumu sociālā atbildība (debates)
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 19.Europass: prasmju un kvalifikāciju sistēma (debates)
 20.Programma "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads) (debates)
 21.ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšana - ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšana (rezolūcija) (debates)
 22.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 23.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 24.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 25.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1069 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5001 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 16. jūlijsJuridisks paziņojums