Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 14 marca 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 4.Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Debata na temat przyszłości Europy z udziałem premiera Portugalii Antónia Costy (debata)
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Głosowanie
  8.1.Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (głosowanie)
  8.2.Statystyka transportu kolejowego (A8-0038/2018 - Karima Delli) (głosowanie)
  8.3.Mianowanie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  8.4.Środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (głosowanie)
  8.5.Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (głosowanie)
  8.6.Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (B8-0136/2018) (głosowanie)
  8.7.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku – EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  8.8.Skład osobowy Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (głosowanie)
  8.9.Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (głosowanie)
  8.10.Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (głosowanie)
  8.11.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (głosowanie)
  8.12.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości - zagrożenie dla usług publicznych (debata na aktualny temat)
 14.Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (debata)
 15.Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) - Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych (debata)
 16.Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (debata)
 17.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (debata)
 18.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 19.Lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass) (debata)
 20.Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2014-2020) (debata)
 21.Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów - Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (rezolucja) (debata)
 22.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 23.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 24.Przesunięcie środków: patrz protokół
 25.Składanie dokumentów: patrz protokół
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1069 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5001 kb)
Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2018Informacja prawna