Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2286(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0062/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0062/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2018 - 15
CRE 13/03/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.11
CRE 15/03/2018 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0089

Συζητήσεις
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.5. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-жо Председател, уважаеми колеги, дадох подкрепата си за доклада относно общите насоки за изготвяне на бюджета за 2019 година, защото напълно подкрепям тезата, че когато Съветът предлага нови политически приоритети, следва да бъдат финансирани с нови бюджетни кредити. Създаването на условия за реализация и разгръщане на потенциала на младите хора в Европейския съюз би следвало, когато се правят програми за тях и са приоритет, да получават сериозна финансова подкрепа от бюджета на Европейския съюз.

Вместо това се налага практиката всяка нова инициатива да бъде финансирана за сметка на съществуващи програми, които са доказали своята добавена стойност. Такъв е примерът с Европейския корпус за солидарност. Аз напълно заставам зад инициативата, която ще позволи на млади хора от целия Европейски съюз да участват в доброволчески дейности и допринасят за социалнополезни каузи. Това обаче не трябва да бъде в ущърб на Еразъм+, която е доказано най-успешната програма на Европейския съюз в областта на младежта и образованието.

 
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου