Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2286(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0062/2018

Ingediende teksten :

A8-0062/2018

Debatten :

PV 13/03/2018 - 15
CRE 13/03/2018 - 15

Stemmingen :

PV 15/03/2018 - 10.11
CRE 15/03/2018 - 10.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0089

Debatten
Donderdag 15 maart 2018 - Straatsburg Herziene uitgave

12.5. Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
Video van de redevoeringen
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-жо Председател, уважаеми колеги, дадох подкрепата си за доклада относно общите насоки за изготвяне на бюджета за 2019 година, защото напълно подкрепям тезата, че когато Съветът предлага нови политически приоритети, следва да бъдат финансирани с нови бюджетни кредити. Създаването на условия за реализация и разгръщане на потенциала на младите хора в Европейския съюз би следвало, когато се правят програми за тях и са приоритет, да получават сериозна финансова подкрепа от бюджета на Европейския съюз.

Вместо това се налага практиката всяка нова инициатива да бъде финансирана за сметка на съществуващи програми, които са доказали своята добавена стойност. Такъв е примерът с Европейския корпус за солидарност. Аз напълно заставам зад инициативата, която ще позволи на млади хора от целия Европейски съюз да участват в доброволчески дейности и допринасят за социалнополезни каузи. Това обаче не трябва да бъде в ущърб на Еразъм+, която е доказано най-успешната програма на Европейския съюз в областта на младежта и образованието.

 
Laatst bijgewerkt op: 16 juli 2018Juridische mededeling