Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 15. marts 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Andragender (jf. protokollen)
 3.Situationen i Syrien (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Virksomhedernes sociale ansvar (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Modtagne dokumenter: se protokollen
 6.Gennemførelse af forordningen om konfliktmineraler - Konfliktmineraler - ledsageforanstaltninger (forhandling)
 7.Handlingsplan om infrastruktur for alternative brændstoffer (forhandling)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Situationen i Maldiverne
  8.2.Anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman
  8.3.Medlidenhedsdrab i Uganda
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  10.1.Situationen i Maldiverne (RC-B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018) (afstemning)
  10.2.Anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (RC-B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018, B8-0164/2018) (afstemning)
  10.3.Medlidenhedsdrab i Uganda (RC-B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018, B8-0173/2018) (afstemning)
  10.4.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (A8-0058/2018 - João Ferreira) (afstemning)
  10.5.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (beslutning) (A8-0055/2018 - João Ferreira) (afstemning)
  10.6.Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) (afstemning)
  10.7.Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) (forhandling)
  10.8.Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted (A8-0063/2018 - Giovanni La Via) (afstemning)
  10.9.Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure) (afstemning)
  10.10.Fælles selskabsskattegrundlag (A8-0050/2018 - Paul Tang) (afstemning)
  10.11.Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) (afstemning)
  10.12.Situationen i Syrien (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018) (afstemning)
  10.13.USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018) (afstemning)
  10.14.Virksomhedernes sociale ansvar (B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018, B8-0157/2018, B8-0158/2018) (afstemning)
 11.Meddelelse fra formandskabet
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)
  12.2.Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)
  12.3.Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)
  12.4.Fælles selskabsskattegrundlag (A8-0050/2018 - Paul Tang)
  12.5.Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)
  12.6.Situationen i Syrien (RC-B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018, B8-0150/2018)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 16.ESI-fondes resultatreserve (forhandling)
 17.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 18.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 19.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
 21.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (590 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2608 kb)
Seneste opdatering: 16. juli 2018Juridisk meddelelse