Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu: patrz protokól
 6.Weryfikacja mandatów: patrz protokól
 7.Skład grup politycznych: patrz protokól
 8.Skład komisji i delegacji: patrz protokól
 9.Działania podjęte w następstwie wniosku o uchylenie immunitetu: patrz protokól
 10.Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2019: patrz protokól
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): patrz protokól
 12.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokól
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): patrz protokól
 14.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): patrz protokól
 15.Składanie dokumentów: patrz protokół
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 17.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (złożenie): patrz protokól
 18.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokól
 19.Porządek obrad
 20.Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 - Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (debata)
 21.Opakowania i odpady opakowaniowe - Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - Odpady - Składowanie odpadów - Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska (debata)
 22.Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska (debata)
 23.Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE - Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu (debata)
 24.Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju (debata)
 25.Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych (krótka prezentacja)
 26.Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (krótka prezentacja)
 27.Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 28.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 30.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (593 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3097 kb)
Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2018Informacja prawna