Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0219(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0373/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0373/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0098

Συζητήσεις
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.7. Kαθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (ψηφοφορία)
PV
 

– Przed rozpoczęciem głosowania:

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). – Signor Presidente, vorrei chiedere, a nome del gruppo EFDD, di procedere alla votazione sugli emendamenti presentati alla prossima relazione in votazione, ossia la relazione Bresso-Wieland, come previsto dall'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Ponieważ to jest wniosek formalny, poddaję pod głosowanie wniosek pana Castaldo.

(Parlament odrzucił wniosek)

 
Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου