Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 17. huhtikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi (keskustelu)
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Ranskan tasavallan presidentin Emmanuel Macronin kanssa (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Äänestykset
  6.1.EU:n ja Libanonin sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Libanonin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (äänestys)
  6.2.EU:n ja Mauritiuksen välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (äänestys)
  6.3.EU:n ja Norjan välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (äänestys)
  6.4.Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (äänestys)
  6.5.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (äänestys)
  6.6.Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (äänestys)
  6.7.Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (äänestys)
  6.8.Rakennusten energiatehokkuus (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (äänestys)
  6.9.Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (äänestys)
  6.10.Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (äänestys)
  6.11.Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta (B8-0183/2018) (äänestys)
  6.12.Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (äänestys)
  6.13.Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (äänestys)
  6.14.Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
  7.1.Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta (B8-0183/2018)
  7.7.Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (keskustelu)
 12.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 13.Syyrian tilanne (keskustelu)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 15.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 16.Venäjän tilanne (keskustelu)
 17.Korean niemimaan rauhannäkymät viimeaikaisen kehityksen valossa (keskustelu)
 18.Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen loukkaaminen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa (keskustelu)
 19.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 20.EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 21.EU:n ja Australian välinen puitesopimus - EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 22.Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016 (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1163 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5324 kb)
Päivitetty viimeksi: 30. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus