Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 18. april 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 6.Sklepi seje Evropskega sveta z dne 22. in 23. marca 2018 (razprava)
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c): gl. zapisnik
 8.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 9.Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika): gl. zapisnik
 10.Razrešnica 2016 (razprava)
 11.Nadaljevanje seje
 12.Čas glasovanja
  12.1.Določitev obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  12.2.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta v letu 2019 (glasovanje)
  12.3.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (glasovanje)
  12.4.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (glasovanje)
  12.5.Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (glasovanje)
  12.6.Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (dodatni protokol) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (glasovanje)
  12.7.Embalaža in odpadna embalaža (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (glasovanje)
  12.8.Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (glasovanje)
  12.9.Odpadki (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (glasovanje)
  12.10.Odlaganje odpadkov na odlagališčih (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (glasovanje)
  12.11.Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (glasovanje)
  12.12.Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (B8-0214/2018) (glasovanje)
  12.13.Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (glasovanje)
  12.14.Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (glasovanje)
  12.15.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2015 in 2016 (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (glasovanje)
  12.16.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (glasovanje)
  12.17.Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016 (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (glasovanje)
  12.18.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (glasovanje)
  12.19.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (glasovanje)
  12.20.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.21.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.22.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.23.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.24.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Odbor regij (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.25.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (A8-0128/2018 - Marco Valli) (glasovanje)
  12.26.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.27.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  12.28.Razrešnica 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (A8-0115/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.29.Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.30.Razrešnica 2016: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.31.Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.32.Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.33.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.34.Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.35.Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.36.Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.37.Razrešnica 2016: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.38.Razrešnica 2016: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.39.Razrešnica 2016: Evropska agencija za okolje (EEA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.40.Razrešnica 2016: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.41.Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  12.42.Razrešnica 2016: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.43.Razrešnica 2016: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.44.Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.45.Razrešnica 2016: Evropska agencija za zdravila (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.46.Razrešnica 2016: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.47.Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.48.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.49.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.50.Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.51.Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.52.Razrešnica 2016: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.53.Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.54.Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (A8-0102/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.55.Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.56.Razrešnica 2016: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.57.Razrešnica 2016: Evropski policijski urad (Europol) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.58.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.59.Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.60.Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (glasovanje)
  12.61.Razrešnica 2016: industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.62.Razrešnica 2016: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.63.Razrešnica 2016: Skupno podjetje ECSEL (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.64.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.65.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.66.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.67.Razrešnica 2016: Skupno podjetje SESAR (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
  12.68.Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (glasovanje)
 13.Obrazložitev glasovanja
  13.1.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Embalaža in odpadna embalaža (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Odpadki (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (B8-0214/2018)
  13.8.Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (B8-0184/2018)
  13.9.Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2015 in 2016 (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.Razrešnica 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 17.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 18.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 19.Cambridge Analytica in Facebook: varstvo podatkov in zasebnosti državljanov kot obramba pred manipulacijo volitev (razprava)
 20.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (razprava)
 21.Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (razprava)
 22.Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov (razprava)
 23.Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (razprava)
 24.Letno poročilo o politiki konkurence (razprava)
 25.Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic(2016/0107(COD)) (razprava)
 26.Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi (razprava)
 27.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 28.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1598 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (6987 kb)
Zadnja posodobitev: 5. september 2018Pravno obvestilo