Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 19. april 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i tilfældet med to græske soldater, der er arresteret og tilbageholdt i Tyrkiet (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre (forhandling)
 5.Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning (forhandling)
 6.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  6.1.Hviderusland
  6.2.Filippinerne
 7.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse): se protokollen
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)
  8.1.Situationen i Gazastriben
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  10.1.Hviderusland (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (afstemning)
  10.2.Filippinerne (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (afstemning)
  10.3.Situationen i Gazastriben (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (afstemning)
  10.4.Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  10.5.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (afstemning)
  10.6.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (afstemning)
  10.7.Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (afstemning)
  10.8.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (afstemning)
  10.9.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 - Sektion I - Europa-Parlamentet (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (afstemning)
  10.10.Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (afstemning)
  10.11.Fælles regler for det indre marked for naturgas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  10.12.Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (B8-0186/2018) (afstemning)
  10.13.Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (B8-0189/2018) (afstemning)
  10.14.Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (afstemning)
  10.15.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (afstemning)
  10.16.Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (afstemning)
  10.17.Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (afstemning)
  10.18.Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (afstemning)
  10.19.Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning (B8-0190/2018) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (B8-0186/2018)
  11.5.Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (B8-0189/2018)
  11.6.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning (B8-0190/2018)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 15.Større forespørgsler (forhandling)
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 17.Andragender (jf. protokollen)
 18.Modtagne dokumenter: se protokollen
 19.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 20.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (671 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3243 kb)
Seneste opdatering: 26. september 2018Juridisk meddelelse