Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony (debata)
 5.Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (debata)
 6.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  6.1.Białoruś
  6.2.Filipiny
 7.Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie): Patrz protokól
 8.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (ciąg dalszy debat)
  8.1.Sytuacja w Strefie Gazy
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Białoruś (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (głosowanie)
  10.2.Filipiny (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (głosowanie)
  10.3.Sytuacja w Strefie Gazy (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (głosowanie)
  10.4.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  10.5.Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (głosowanie)
  10.6.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (głosowanie)
  10.7.Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (głosowanie)
  10.8.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (głosowanie)
  10.9.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (głosowanie)
  10.10.Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (głosowanie)
  10.11.Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  10.12.Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (B8-0186/2018) (głosowanie)
  10.13.Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (B8-0189/2018) (głosowanie)
  10.14.Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (głosowanie)
  10.15.Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (głosowanie)
  10.16.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (głosowanie)
  10.17.Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (głosowanie)
  10.18.Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (głosowanie)
  10.19.Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (B8-0190/2018) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (B8-0186/2018)
  11.5.Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (B8-0189/2018)
  11.6.Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (B8-0190/2018)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 15.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 16.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 17.Petycje: patrz protokół
 18.Składanie dokumentów: patrz protokół
 19.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (671 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3243 kb)
Ostatnia aktualizacja: 26 września 2018Informacja prawna