Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 2 maja 2018 r. - Bruksela Wersja poprawiona

Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
MPphoto
 
 

  Julia Pitera (PPE), na piśmie. – W grudniu 2014 roku został opublikowany raport z monitoringu przeprowadzonego na zlecenie KE w 9 krajach członkowskich przez Centre for Media Pluralism and Media Freedom. Wówczas w 9 badanych krajach stwierdzono zagrożenia wynikające z koncentracji, braku przejrzystości oraz struktury własnościowej.

Wcześniej, w 2013 roku, ukazał się raport A free and pluralistic media to sustain European democracy. W raporcie tym z kolei autorzy dostrzegli bariery i przeszkody zarówno o charakterze politycznym, jak i ekonomicznym, presję komercyjną oraz wpływ na systemy medialne nowych mediów, które powodują destabilizację gwarancji wolności i pluralizmu w krajach członkowskich. Być może te właśnie aspekty, zwłaszcza polityczne, doprowadziły do sytuacji, że w raporcie Reporterów bez granic z 2018 roku odnotowano znaczący spadek pozycji w niektórych nowych krajach UE (w przypadku Polski nastąpił spadek o cztery pozycje w porównaniu tylko z rokiem 2017, na Węgrzech o dwie pozycje, na Słowacji o dziesięć pozycji, a w Czechach o jedenaści pozycji).

Wprawdzie główna odpowiedzialność za tworzenie i utrzymanie wolności i pluralizmu mediów spoczywa na państwach członkowskich, to przecież sama UE może odegrać pozytywną rolę w tym procesie. Unia powinna przede wszystkim chronić prawa podstawowe i demokrację w sytuacji, w której następuje jakieś zagrożenie w jednym lub w kilku z państw członkowskich.

 
Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2018Informacja prawna