Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 2 mei 2018 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 5.Welkomstwoord
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 8.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 9.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 10.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 11.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 12.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 13.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 15.Ingekomen stukken: zie notulen
 16.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 17.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 18.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 19.Regeling van de werkzaamheden
 20.Besluit van de Commissie over het MFK-pakket voor de periode na 2020 (debat)
 21.Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 (debat)
 22.Presidentsverkiezingen in Venezuela (debat)
 23.Jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (debat)
 24.Het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" (debat)
 25.Stalking en de bescherming van de slachtoffers in de EU (debat)
 26.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 27.Toepassing door Spanje van internationale normen inzake de definitie van seksueel geweld in het licht van de recente zaak "La Manada"
 28.De bescherming van migrerende kinderen (debat)
 29.Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (debat)
 30.Het aanpakken van de veiligheid in landbouwbedrijven in de EU (debat)
 31.Samenstelling commissies: zie notulen
 32.Huidige situatie en vooruitzichten van de schapen- en geitensector (korte presentatie)
 33.Pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie (korte presentatie)
 34.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 35.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 36.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (907 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4425 kb)
Laatst bijgewerkt op: 29 juni 2018Juridische mededeling