Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό του Βελγίου, Charles Michel, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Υποδοχή
 6.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0104/2018 - Jozo Radoš) (ψηφοφορία)
  7.2.Συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Κορέας (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0120/2018 - Tokia Saïfi) (ψηφοφορία)
  7.3.Yπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας ADB-CHMINACA σε μέτρα ελέγχου (A8-0133/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (ψηφοφορία)
  7.4.Υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας CUMYL-4CN-BINACA σε μέτρα ελέγχου (A8-0134/2018 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (ψηφοφορία)
  7.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/010 BE/Caterpillar (A8-0148/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  7.6.Ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE - Καταπολέμηση της απάτης (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux) (ψηφοφορία)
  7.7.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς Η7-1 (B8-0220/2018) (ψηφοφορία)
  7.8.Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελεία (B8-0219/2018) (ψηφοφορία)
  7.9.Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli) (ψηφοφορία)
  7.10.Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα (B8-0225/2018) (ψηφοφορία)
  7.11.Πολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» (A8-0136/2018 - Andrey Novakov) (ψηφοφορία)
  7.12.Η προστασία των παιδιών-μεταναστών (B8-0218/2018) (ψηφοφορία)
  7.13.Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (B8-0217/2018) (ψηφοφορία)
  7.14.Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) (ψηφοφορία)
  7.15.Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE - Καταπολέμηση της απάτης (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux)
  8.2.Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli)
  8.3.Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα (B8-0225/2018)
  8.4.Πολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» (A8-0136/2018 - Andrey Novakov)
  8.5.Η προστασία των παιδιών-μεταναστών (B8-0218/2018)
  8.6.Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (B8-0217/2018)
  8.7.Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ (A8-0064/2018 - Esther Herranz García)
  8.8.Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Λήξη της συνεδρίασης
 15.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (461 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2494 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου