Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Понеделник, 28 май 2018 г. - Страсбург Редактирана версия

Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (разискване)
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. – С приемането на резолюцията относно прегледа на инструментите в ОСП за подкрепа на млади земеделски стопани, Европейският парламент още веднъж потвърди силната си ангажираност за обновяване на поколенията в селското стопанство и превръщането му в модерен и привлекателен сектор за младите хора.

Подкрепата за млади фермери по линия на ОСП следва да се запази и засили във всяка следваща реформа на политиката с цел насърчаване на младите хора към кариера в селското стопанство. Силна ОСП, насочена към младите фермери, ще спомогне и за справяне с основните предизвикателства, свързани с достъп до земя и финансиране, намаляване на административните пречки, допълнително обучение и развитие на бизнес умения.

Младите земеделски стопани с лекота възприемат новите технологии и са носител на иновации и предприемачество. Ето защо ОСП следва да насърчава ново поколение от млади земеделски стопани, които прилагат нови бизнес модели, основани на крайните потребители, и разработват интелигентни решения за устойчиви и екологосъобразни земеделски практики.

Обновяването на поколенията е от ключово значение и за поддържането на жизнеспособни селски райони. Привличането на млади хора, респективно младите фермери към селските райони, е обвързано с наличието на подходяща материална, социална и дигитална инфраструктура, както и осигуряване на условия и стандарт на живот, подобен на този в градските райони.

 
Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация