Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Pirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Atminimo pagerbimas
 4.Pirmininko pareiškimas
 5.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas (žr. protokola)
 6.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 7.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 8.Igaliojimų tikrinimas (žr. protokola)
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 10.Prašymas atšaukti imunitetą (žr. protokola)
 11.Nario imuniteto panaikinimo procedūros užbaigimas (žr. protokola)
 12.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 14.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (patvirtinimas) (žr. protokola)
 15.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis) (žr. protokola)
 16.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagetdokument) (žr. protokola)
 17.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai) (žr. protokola)
 18.Veiksmai įgyvendinant Parlamento rezoliucijas (žr. protokola)
 19.Tarybos perduoti susitarimų tekstai (žr. protokolą)
 20.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 21.Darbų programa
 22.Komisijos priimtas sprendimas dėl Trečiojo judumo dokumentų rinkinio (diskusijos)
 23.Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas (diskusijos)
 24.ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas - Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams (diskusijos)
 25.Maisto ir ūkininkavimo ateitis (diskusijos)
 26.Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių ES po 2013 m. reformos įgyvendinimas (diskusijos)
 27.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 28.Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (diskusijos)
 29.Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (trumpas pristatymas)
 30.Tvarūs finansai (trumpas pristatymas)
 31.2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė (trumpas pristatymas)
 32.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 33.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 34.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (587 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (3116 kb)
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 7 d.Teisinis pranešimas