Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 28 mai 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Omagiu postum
 4.Declarația Președinției
 5.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare: consultaţi procesul-verbal
 6.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 7.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 8.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 9.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 10.Cerere de ridicare a imunității: consultaţi procesul-verbal
 11.Închiderea procedurii de ridicare a imunității unui deputat: consultaţi procesul-verbal
 12.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 14.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare): consultaţi procesul-verbal
 15.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 16.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere): consultaţi procesul-verbal
 17.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 18.Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 19.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 20.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 21.Ordinea lucrărilor
 22.Decizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind mobilitatea (dezbatere)
 23.Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (dezbatere)
 24.Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE - Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE (dezbatere)
 25.Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (dezbatere)
 26.Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (dezbatere)
 27.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 28.Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (dezbatere)
 29.Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (prezentare succintă)
 30.Finanțele sustenabile (prezentare succintă)
 31.Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017 (prezentare succintă)
 32.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 33.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 34.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (587 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (3116 kb)
Ultima actualizare: 7 septembrie 2018Notă juridică