Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2017(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0159/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0159/2018

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 17
CRE 29/05/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0227

Συζητήσεις
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

14.6. Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο σχετικά με τη Λιβύη (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący! Sytuacja wewnętrzna w Libii jest bardzo skomplikowana. Co więcej, trwający od kilku lat kryzys ma znaczący wpływ również na inne kraje Afryki. Ma także wpływ na Unię Europejską. Widać to wyraźnie na przykładzie nielegalnych migrantów. Wiele osób przemierza Libię tranzytem lub ucieka z niej, próbując dostać się do Europy przez Morze Śródziemne. Dobrze, że sprawozdanie wzywa do wprowadzenia długoterminowych i realistycznych rozwiązań dotyczących pierwotnych przyczyn migracji. Priorytetem Unii Europejskiej powinno być zapewnienie skutecznej pomocy społecznościom lokalnym, zarówno w Libii, jak i w innych państwach Afryki Północnej, w taki sposób, by poprawiać standard życia na miejscu. Ten kierunek wskazywał już ponad dwa lata temu lider Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Za pozytywne również należy uznać, że Unia Europejska chce wspomagać organy libijskie w zapewnianiu powrotu do domu osób wewnętrznie przesiedlonych oraz wspierać wdrożenie skutecznych środków zwalczania handlu ludźmi i przemytu migrantów. Dlatego zdecydowałam się poprzeć to sprawozdanie.

 
Τελευταία ενημέρωση: 6 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου