Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg Herziene uitgave

18. Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (goedkeuring): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Laatst bijgewerkt op: 6 september 2018Juridische mededeling