Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 30. maj 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 6.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve: gl. zapisnik
 7.Razprava s predsednikom luksemburške vlade Xavierjem Bettelom o prihodnosti Evrope (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Izjave predsedstva
 10.Slavnostna seja - Kolumbija
 11.Nadaljevanje seje
 12.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)
 13.Čas glasovanja
  13.1.Uporaba Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (glasovanje)
  13.2.Predlog spremembe proračuna št. 1/2018, priložen predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (C8-0181/2018) (glasovanje)
  13.3.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (glasovanje)
  13.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (glasovanje)
  13.5.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (glasovanje)
  13.6.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1507, 59122, MON 810 in NK603 (D056123) (B8-0233/2018) (glasovanje)
  13.7.Skladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (glasovanje)
  13.8.Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (glasovanje)
  13.9.Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (glasovanje)
  13.10.Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (glasovanje)
  13.11.Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici o Libiji (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (glasovanje)
  13.12.Letno poročilo o delovanju schengenskega območja (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (glasovanje)
  13.13.Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (glasovanje)
  13.14.Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (glasovanje)
 14.Obrazložitev glasovanja
  14.1.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Skladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici o Libiji (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Letno poročilo o delovanju schengenskega območja (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 18.Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika) (odobritev): gl. zapisnik
 19.Vrednote EU in širjenje korupcije in kriminala prek t. i. zlatih vizumov (tematska razprava)
 20.Nadaljevanje seje
 21.Vrednote EU in širjenje korupcije in kriminala prek t. i. zlatih vizumov (nadaljevanje razprave)
 22.Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (razprava)
 23.Manipulacija s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU (razprava)
 24.Razširitev področja uporabe poglavja I Uredbe Bruselj IIa za vključitev registriranih partnerskih skupnosti (prenovitev) (razprava)
 25.Učinek selitve proizvodnje na delavce in regije (razprava)
 26.Uporaba sredstev instrumenta za predpristopno pomoč v Turčiji (razprava)
 27.Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 (razprava)
 28.Izvajanje strategije EU za mlade (razprava)
 29.Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi (razprava)
 30.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 31.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1153 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5351 kb)
Zadnja posodobitev: 6. september 2018Pravno obvestilo