Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 11 юни 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Декларация на председателството
 4.Съобщение на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 6.Състав на Парламента: вж. протоколи
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Внасяне на документи: вж. протокола
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 11.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне): вж. протокола
 12.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 13.Ред на работа
 14.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 15.Задължение за клиринг, изисквания за отчетност, техники за намаляване на риска и регистри на трансакции (разискване)
 16.Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (разискване)
 17.Емисии на CO2 от разхода на гориво на нови тежки превозни средства (разискване)
 18.Модернизиране на образованието в ЕС (разискване)
 19.Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (кратко представяне)
 20.Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (437 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2434 kb)
Последно осъвременяване: 29 август 2018 г.Правна информация