Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2018(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0158/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0158/2018

Συζήτηση :

PV 12/06/2018 - 11
CRE 12/06/2018 - 11

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0256

Συζητήσεις
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11. Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Charles Tannock által a Külügyi Bizottság nevében benyújtott, Az EU–Chile társulási megállapodás korszerűsítéséről folyó tárgyalások című jelentésről folytatott vita (2018/2018(INI) (A8-0158/2018)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, Rapporteur. – Madam President, having been around long enough in this House as an MEP to remember the first association agreement agreed between the European Union and Chile, as long ago as 2002, it is rather fitting that in my final months as a Member I find myself proudly authoring the recommendation report ahead of the ongoing negotiations for its upgrade.

As the European Union has emerged as one of the leading forces in the global free trade agenda, I welcome its attention to third-generation updated agreements such as we see today with Chile, rather than wholly pursuing new deals from scratch.

We are focused on the political operation aspects but let us not forget that these negotiations are also concerned with trade issues. Chile has re-emerged over the last three decades as a mature democracy with a strong internationalist outlook. As a member of the Pacific Alliance, the Organisation of American States and the Union of South American Nations, not to mention being a member of the OECD. Its links and areas of cooperation go well beyond its immediate region and are truly global.

Although already cooperating in EU crisis management operations– this would include in fact things like the CSDP operations, Eurofor in Bosnia – since 2014, it is also hoped that the renewed association agreement will see further cooperation being developed in the coming years.

We proposed in our recommendation an ambitious level of commitment, one that is no less wide-ranging than the similar EU agreements recently concluded with Canada, New Zealand and Australia. This includes working together in the international arena to promote democracy and the rule of law to fight climate change, particularly critical in the Pacific region, combating terrorism and tackling organised crime and corruption.

In the area of education, the European Union seeks to continue cooperation via Erasmus+, but also to work towards full mutual recognition of academic and professional qualifications and diplomas. We have also highlighted the important role the parliamentary oversight and scrutiny has in monitoring such agreements, and so we have endorsed the continued role for the Joint Parliamentary Committee which met for its 25th occasion back in January of this year.

As the negotiations progress we will hope to see continued engagement from the Commission as to the latest developments. Its decision to publish the negotiating mandate and directives in November of last year was an important precedent and one which we welcome and are very keen to see continued. Indeed, we have made reference to this in the recommendation.

With the third round of negotiations concluded in Brussels on 1 June 2018, I am confident that the talks are progressing well. The bulk of discussions are now focusing on trade rather than the political aspects, which are in my recommendation. Chile is clearly a natural partner with common democratic interests and aspirations everywhere. This was further reflected by the positive dialogue concluded with members of European civil society groups that was arranged as part of the latest talks between the EU and Chilean negotiators.

I will conclude my remarks therefore now, although I look forward to making a brief intervention at the end of the debate when I will be happy to address any issues raised, and to make a few comments regarding the two key amendments I have tabled to the resolution for a vote.

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, on behalf of the High Representative / Vice—President, I would like to thank the European Parliament, and in particular the rapporteur, Charles Tannock, for his recommendation. It shows how much we all value our relationship with Chile, and it proves that there is strong support within Parliament for the work done throughout the negotiations.

Chile was the first country in Latin America to sign an association agreement with us. The new agreement we are now negotiating will once again be a model for other deals. This is not only about trade: it is about human rights; it is about the protection of the environment; it is about sustainable development and culture; it is about energy and workers’ rights.

Europe and Chile are very far apart geographically, but we see the world with the same eyes. Vemos el mundo con los mismos ojos. Pronunciation in Spanish! We both believe in the UN system and in the power of multilateralism.

Chile has taken part in our CSDP mission in Bosnia, and it was the first Latin American country to sign a framework agreement for participation in our missions. We work together on scientific research, for instance under the Copernicus Programme, and when last year Chile was hit by a wave of wild fires, we sent our fire-fighting planes and our firefighters from many European countries to contain the emergency.

We both believe in solidarity as a driving force in international relations. Let me also thank Chile for having opened its doors to many Venezuelan refugees fleeing from their country. I saw the situation when I was in this region just two months ago.

These negotiations show the potential for cooperation between like-minded partners like us. Our updated agreement will not only aim to strengthen our economies, it will also protect our workers, our trademark products, and our environment. It will demonstrate there is no better way to protect our interests than through strong cooperation with our partners.

This is international cooperation at its best. We want to show that globalisation can be governed together, with more rights, more protections, making international trade both free and fair. The negotiations are making good progress, and we have the ambition to conclude them as soon and possible, and certainly before the end of this Commission’s mandate.

On the occasion of the next round of negotiations on the political and cooperation pillar on 21 June, we will also hold an EU-Chile Association Committee, with a focus not only on bilateral issues, but also on the regional and international situation. Once negotiations are concluded, we look forward to holding an EU-Chile Association Council, which the High Representative will co-chair with Foreign Minister Ampuero.

Let me also stress that the work we are doing with Chile comes at a moment of strong engagement with the whole of Latin America and the Caribbean. Our negotiations with Mexico and Mercosur are also moving on, and by the end of the mandate we will present a new Strategy for even closer relations with Latin America and the Caribbean. I know we can count on Chile as a strong partner not only in our bilateral relations, but also in the larger context of relations between our two regions. Right now, we are working together to prepare the next EU-CELAC ministerial meeting, and we are also willing to expand our relations with the Pacific Alliance. We are currently working on a joint declaration with the four members of the Alliance, to identify precisely the fields where we could work together, in the interest of all our citizens.

We live in a complex and confused moment in the history of the world, unfortunately, when nothing seems certain and even the most basic international rules are called into question. But our relationship with Latin America is here to stay, and will only get stronger. Our peoples and our economies are tied. We share the same principles and worldview. Europe and Latin America are closer than ever, and have the strongest interest in getting even closer. Together, we can be a force for good for the people of Europe, for the people of Latin America, and for our troubled and confused world.

 
  
MPphoto
 

  Željana Zovko, u ime kluba PPE. – Gospođo predsjedavajuća, poštovani povjereniče, zahvaljujem na lijepim riječima i na izuzetno inspirativnom govoru koji ste rekli o Čileu kao jednoj od najvažnijih poveznica s Latinskom Amerikom i moram reći da sam izuzetno ponosna što sam imala mogućnost da sudjelujem kao shadow reporter u izradi ovog izvješća, i kao Hrvat, zbog uloge hrvatske dijaspore koja je izgradila Čile, a koja je nakon rata u Hrvatskoj pomogla izgradnju i Hrvatske, i koja je očuvala mir u Bosni i Hercegovini svojim sudjelovanjem u mirovnim trupama.

Zahvaljujem kolegi Tannocku na odlično pripremljenom izvješću koji poziva na dodatno jačanje suradnje između Europske unije i Čilea, kroz novi modernizirani sporazum o pridruživanju. Čile je država koja svojom uspješnom demokratskom tranzicijom može samo biti primjer drugim državama, i jedan je od ključnih partnera Europske unije po pitanju suradnje na poljima gospodarstva, investicija, zaštite ljudskih prava i kulturne različitosti. U ovom novom sveobuhvatnom i osuvremenjenom sporazumu želi se dodatno ojačati multilateralna suradnja na polju migracija, sigurnosti, obrane (opet spominjem njihove trupe u Bosni i Hercegovini koje su bile jedan od svijetlih primjera), u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala i klimatskih promjena, kao poticanje redovnog dijaloga po pitanju smanjenja socioekonomskih razlika, jačanja ljudskih i temeljnih prava.

Ono što smatram izuzeno bitnim i što ću opet spomenuti, to je poziv na jačanje kulturne suradnje i jačanje uloge dijaspore kao poveznice između Latinske Amerike i Europe, a to se vidjelo na ovim primjerima koje sam na početku navela. Znači, oni koji su otišli u Južnu Ameriku, koji su izgradili jednu zemlju, vratili su se i uspješno su udarili temelje i novim zemljama u razvoju. Znači, nadam se kako će ovo izvješće poslužiti kao dobra podloga za završetak pregovora i da će omogućiti Čileu da ostane, kao i dosad, europska poveznica na kontinentu.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis, em nome do Grupo S&D. – Senhora Presidente, Senhor Comissário, começaria por saudar o relator, o senhor Charles Tannock, pela qualidade do trabalho que aqui nos apresenta. O Chile é hoje uma democracia muito sólida, o país mais avançado em vários domínios da América Latina e um parceiro fundamental para a União Europeia. É um país muito aberto ao mundo nas mais diversas dimensões. Um país com uma presença muito forte em todas as alianças regionais em que está integrado e muito aberto ao mundo no plano político, diplomático, no plano económico, no plano comercial, um defensor do multilateralismo e, por isso, pode e deve ser um parceiro muito forte de uma União Europeia que ela própria se deve abrir cada vez mais ao mundo e deve apostar cada vez mais em ter uma participação ativa na regulação política, económica e comercial do mundo.

Este processo que está agora em curso de negociações tendo em vista a modernização deste acordo de associação entre a União Europeia e o Chile está felizmente a correr muito bem e, por isso, temos todos a convicção de que ele vai ter um final feliz. Que ele sirva de exemplo para outras negociações em curso, muito em particular aquela que neste momento está a decorrer entre a União Europeia e o Mercosul tendo em vista a celebração de um acordo associação entre ambas as partes.

 
  
MPphoto
 

  Javier Nart, en nombre del Grupo ALDE. – Señora presidenta, quiero felicitar a Charles. Es una gran facilidad poder trabajar con él. Es una persona de trato sencillo, abierto y que además conoce bien los expedientes. Es fácil y es muy útil trabajar con él.

Chile es un ejemplo en Iberoamérica. Chile es un ejemplo en la democracia, en la estabilidad, en lo que significa su inclusión social, su apertura económica y la fiabilidad de sus instituciones administrativas y judiciales. Es, en ese sentido, un ejemplo para todo el resto de países en América.

También es cierto —y lo ha dicho el comisario, señor Stylianides— que es un país receptor de decenas de miles de venezolanos, en menor intensidad por su distancia geográfica, pero también con un abierto espíritu solidario.

Chile ha hecho de su reto geográfico —su excentricidad americana— una solución extraordinariamente exitosa. Y, en ese sentido, hay algo que es fundamental: la Alianza para el Pacífico.

Estamos siendo objeto de una fractura continuada, de un cambio de paradigma por parte de la Administración norteamericana. La última ha sido el desprecio, vía Twitter, el pensamiento Twitter del señor Trump, donde ha despreciado olímpicamente a sus homólogos, tanto de la Unión Europea como de otros países. Nuestra proyección tiene que ser estratégicamente con Iberoamérica, y, dentro de Iberoamérica, hay una parte fundamental, que es la parte que tiene la ventana al Pacífico.

La Alianza para el Pacífico es la asociación más importante y más efectiva de todas las que existen en América. Y, en ese sentido, es trascendente que Europa tenga allí incluso una presencia de observador en la Alianza para el Pacífico. Entiendo que nuestro proyecto de mejora con Chile es un proyecto estratégico y, desde luego, lo apoyamos.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora presidenta, la modernización de un acuerdo es el momento adecuado para hacer un balance de lo que ha ido bien y de lo que no y, en este caso, intentar remediarlo. No veamos la modernización tan solo como una oportunidad para alcanzar más lucro a toda costa.

En el caso del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Chile de 2003, si bien ha propiciado avances en algunos ámbitos, vemos muy claramente cuáles son los temas pendientes. Temas que han perpetuado la clásica división norte-sur y ámbitos donde no se ha conseguido dejar atrás la nefasta herencia del pinochetismo.

Quiero mencionar algunos ejemplos. El código del agua en vigor convierte el agua en mercancía y establece derechos que se pueden vender. La consecuencia: acaparamiento de agua por parte de grandes inversores nacionales e internacionales para agricultura de exportación. Los pequeños campesinos, así como comunidades enteras, se quedan sin este bien esencial y tienen que comprar agua de camiones cisterna. Esto ocurre, por ejemplo, en Petorca, cerca de la capital, Santiago.

El informe tal y como llega al plenario reafirma el acceso al agua como derecho humano. Les pido que no apoyen la enmienda que reduce el contenido.

En cambio, sí que debemos apoyar a los que reciben amenazas en Chile por defender este derecho y pedir a la delegación de la Unión en Santiago que defienda públicamente la organización Modatima y a su presidente Mundaca.

Otra herencia fatal del pinochetismo es la discriminación de los pueblos indígenas: la justicia antiterrorista se aplica solo a los mapuche. No puede ser que se les robe sus tierras y se talen los bosques nativos para plantar eucaliptos para que nosotros tengamos papel barato; la modernización del Acuerdo tiene que contener un lenguaje muy claro al respecto. Les pido que voten en contra de la enmienda que banaliza el agudo conflicto todavía existente.

Y, finalmente, desde que entró en vigor el Acuerdo demasiado poco ha pasado en Chile para que deje de ser básicamente proveedor de productos primarios, y esto no es un efecto colateral. Este es el principal efecto del Acuerdo y tenemos que cambiar esto si queremos unas relaciones Chile-Unión Europea más equitativas.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), pregunta de «tarjeta azul». – En este Parlamento hemos venido defendiendo y defendemos y defenderemos el derecho a regular de cada una de las partes en cualquier acuerdo de asociación y a decidir cómo cada parte organiza y gestiona los servicios públicos. Y la pregunta que le hago es: ¿Cree usted que deben ser las instituciones europeas, a través de un acuerdo con un tercer país, quienes le digan cómo tiene que regular y organizar sus servicios? Al margen de que yo defiendo que el agua sea un servicio público, pero no es esa la cuestión. Defiendo por encima de todo el derecho de las partes a decidir y la no injerencia. Y la forma en que Chile tiene organizada la prestación del agua está recogida en su Constitución. ¿Cree que debe este acuerdo comercial cambiar la Constitución de Chile?

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE), respuesta de «tarjeta azul». – Gracias, señora diputada, por esta pregunta. Yo lo que creo es que el agua es un bien esencial que debería ser público, y lo creo para los europeos y también para los no europeos.

Evidentemente, no vamos a decidir nosotros por ellos, pero sí que tenemos el derecho de defender nuestros ideales, nuestros principios en todas partes. Y solo recordar, como he hecho en mi intervención, que las propias Naciones Unidas dicen que el derecho al agua es un derecho básico y fundamental, y yo creo que la gestión pública de un bien esencial es la que corresponde en todas partes.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, za skupinu GUE/NGL. – Paní předsedající, Chile je nesporně podle řady ukazatelů i podle indexu lidského rozvoje jednou z nejpokročilejších zemí Latinské Ameriky. Kontakty na politické i ekonomické úrovni mezi EU a Chile se dlouhodobě a rychle rozvíjejí.

Chile přispívá k rozvoji dialogu v kolumbijském mírovém procesu. Dlouhodobým problémem zůstává vztah k původnímu obyvatelstvu, který v nedávné minulosti vyvrcholil konfliktem s kmenem Mapuche. Podobně delikátní je i otázka jednání o možnosti přístupu Bolívie k Tichému oceánu. Tato se s různou intenzitou vrací od chilsko-bolívijsko-peruánské války z 80. let 19. století. Smíšený parlamentní výbor EU-Chile ve svých společných prohlášeních vyjádřil podporu modernizaci dohody o přidružení, a to naposledy na svém zasedání 22. ledna 2018. Zásadní je snaha o dodržování lidských práv a základních svobod. V Chile došlo ke změně tvrdě restriktivního potratového zákona.  Důležitá je i vzájemná shoda na nutnosti boje proti změně klimatu. Významným prvkem je podpora snahy, aby lidé s nejnižšími příjmy měli v Chile neomezený přístup k vysokoškolskému vzdělání, což je žádoucí propagovat i v zemích EU. Dohoda podporuje rozšiřování výměny studentů a mládeže v rámci různých programů, jako představuje např. ERASMUS+.

Přes řadu pozitivních prvků mám rezervovaný vztah k rozšíření zapojení v hospodářské a vojenské spolupráci obou partnerů, a proto v konečném hlasování se zdržím.

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer, im Namen der ENF-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ja, eine Modernisierung dieses Abkommens, das ja aus dem Jahr 2003 stammt, ist auch dringend notwendig. In dieser Zeit hat sich in Chile viel getan; es hat sich im Allgemeinen viel getan in Südamerika. Aber Chile nimmt hier schon eine besondere Stellung ein. Ich denke, dass wir als Union viel zu inaktiv sind, was Südamerika betrifft. Chile hat diese besondere Stellung, und das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Insbesondere gilt für Gesamt-Südamerika: Überall, wo wir hinkommen, sind die Chinesen oft schon da, und das müssen wir im Kopf behalten.

Meine Erfahrung, die ich vor Ort immer wieder gemacht habe, ist, dass diese Entwicklung ganz besonders in Chile seit der letzten Wahl 2017 noch einmal einen Katalysator bekommen hat. Ich habe zum Beispiel auch mit unserer Außenministerin schon darüber gesprochen, dass wir demnächst einmal als Österreicher eine Reise dorthin machen werden, um die Beziehungen zu verbessern.

Wirtschaftlich bewegt sich in diesem Land sehr viel. Das ist nicht nur aufgrund der zahlreichen Bodenschätze so, sondern dieses Land ist tatsächlich ein wohlhabendes Land. Die Menschen vor Ort sind sehr gebildet, und ich denke, es ist nur logisch, dass wir ein besonderer Partner für Chile sein können.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – Señora presidenta, señor comisario, señorías, quisiera en primer lugar felicitar al ponente, señor Tannock, por la excelente Recomendación que presenta hoy al Pleno.

Chile es un socio positivo y activo de la Unión Europea. Se encuentra ya vinculado por un Acuerdo de Asociación, que ha funcionado, en nuestra opinión, excelentemente. Yo creo que tenemos que dejar a cada país que fije cómo explota sus recursos naturales. Ya hemos tenido algunas experiencias sobre la propiedad pública o privada de los medios de producción, y lo que nos encontramos en los países de Europa Central y Oriental al levantar la alfombra.

A mí me gustaría decir que Chile es un país que participa activamente en la región; es miembro destacado de la Organización de Estados Americanos; es miembro fundador de la Alianza del Pacífico; es miembro de Unasur; es el primer país latinoamericano que ha accedido a la OCDE y es miembro también del Grupo de Lima. Por lo tanto, es un socio fiable para la Unión Europea a la hora de afrontar los retos globales y regionales.

De todas las iniciativas que sugiere el señor Tannock para reforzar la cooperación con este país, me ha llamado la atención particularmente lo que se refiere a los ámbitos de seguridad y de defensa y, en ese sentido, todo lo que se refiere a las operaciones de gestión de crisis y de mantenimiento de la paz, sobre la base de la ya experiencia positiva que hemos tenido con este país.

Señor comisario, me gustaría mandarle un mensaje para tratar de dinamizar un poco estos trabajos: la próxima ronda con la Comisión para el acceso al mercado está fijada en el mes de octubre; usted ha dicho que Chile ha sido el primer país en concluir un acuerdo asociación con la Unión Europea. No nos gustaría que fuera el último en concluirlo.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – Señora presidenta, yo me sumo a las ideas que establece el comisario a favor de que América Latina y Europa tienen mucho que hacer juntas. Estoy totalmente de acuerdo. Con Chile en particular, también. Yo querría destacar dos ideas que son claves en este acuerdo.

En primer lugar, me parece importantísimo que Europa sea capaz de considerar la importancia de la plataforma de Chile hacia Asia. El mundo económico europeo y, desde luego, las empresas europeas tienen mucho que hacer en Asia a través de la Alianza del Pacífico, y el acuerdo con Chile es clave en esa dirección.

Y, en segundo lugar, yo me incorporo a la idea de que los acuerdos son buenos: los acuerdos comerciales y políticos son buenos en sí mismos y hay que fomentarlos; con países amigos como Chile, más todavía. Ahora, hay que hacerlos bien. Hay que aprovechar esta negociación para hacer un acuerdo mejor; un acuerdo que establezca condiciones en materia de derechos humanos, de estándares laborales, etcétera, favorables, avanzados, progresistas y al mismo tiempo que nos permitan que ese acuerdo sea en favor de los Estados, no de los inversionistas. Por eso hay que hacer buenos acuerdos y hay que hacerlo bien en el caso de Chile.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, con questa risoluzione sulla modernizzazione e attualizzazione dell'accordo di associazione UE-Cile il Parlamento europeo chiede giustamente di migliorare la cooperazione in settori che riteniamo importanti, quali quelli legati ai diritti umani, all'implementazione degli accordi internazionali sul cambio climatico, delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, al rispetto dei diritti sociali dei lavoratori e delle lavoratrici, delle donne, delle persone LGBTQI.

Nella recente risoluzione approvata dalla commissione per il commercio internazionale e dal Parlamento sulla parte commerciale, per la prima volta viene sostenuta la creazione di un apposito capitolo di genere. Queste note positive e in primis la conferma delle buone relazioni con il Cile non possono però esimerci dal segnalare altre parti della relazione che non condividiamo, come gli obiettivi di ulteriore liberalizzazione dei mercati.

Non è certo l'apertura alla ferocia della concorrenza a definire la bontà e l'ambizione di un accordo, le buone relazioni fra paesi. Inoltre, sono necessari grande trasparenza e coinvolgimento della società civile nelle negoziazioni. Ci sembra fra l'altro molto inopportuna la richiesta inserita nella relazione di far diventare l'UE osservatrice dell'alleanza del Pacifico. Non crediamo che spetti all'Unione europea decidere quale tipo di integrazione debbono seguire i paesi latino-americani, con i quali abbiamo iniziato un importante percorso nell'ambito dei vertici UE-CELAC. Per queste ragioni ci asterremo.

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin (ENF). – Madame la Présidente, le renforcement et la modernisation de l’accord d’association Union européenne-Chili relève de l’évolution normale de toute relation bilatérale. Évoluer au gré des événements politiques locaux, régionaux et, accessoirement, de données commerciales et diplomatiques régionales comme mondiales.

Dans ce cas de figure, il nous est proposé un texte portant certes sur des domaines fondamentaux, des relations internationales qui doivent être resserrées, mais aussi sur des données parfois dérisoires qui n’intéressent qu’une minorité de Chiliens, comme des considérations sur les orientations sexuelles.

Pour le reste, la situation chilienne, même si elle semble plus stable malgré une alternance politique régulière, révèle des points de fragilité, dont la situation des étudiants, toujours non réglée, le coût des matières premières, toujours très volatil, et le cas des peuples autochtones qui attendent leurs droits.

Enfin, l’adhésion du Chili au traité transpacifique, entre autres, doit nous alerter quant à la multiplicité des accords régionaux, qui risque de créer des incohérences dans les différentes coopérations internationales. Cela doit nous inciter à cerner avec beaucoup de précautions les champs d’action de l’association avec ce pays particulièrement proche.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE). – Señora presidenta, señor comisario, señorías, este informe llama a fortalecer considerablemente la cooperación entre dos socios de ideas afines, sobre la base de los valores y principios compartidos.

No debemos olvidar que es de suma importancia asegurar que el Acuerdo modernizado con Chile sea ambicioso, integral y equilibrado. La colaboración multilateral desempeña un papel importante en la promoción de la seguridad internacional y la lucha eficaz contra los desafíos regionales y mundiales, por lo que este Acuerdo debe prever la cooperación en materia de seguridad y defensa, la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal, entre otros temas, ya que constituye una parte importante de nuestras relaciones.

Del mismo modo, debe reflejar plenamente la naturaleza transformadora de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el papel de la cooperación internacional al desarrollo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Necesitábamos objetivos estratégicos que movilicen los recursos necesarios para alcanzarlos. Este Acuerdo modernizado tiene que tener el potencial para reforzar significativamente la relación existente y, además, debe basarse en una fuerte participación parlamentaria.

Aprovecho para unirme al llamamiento para que se aceleren las negociaciones sobre el Acuerdo, con el objetivo de permitir su ratificación por el Parlamento antes de que finalice la actual legislatura europea, lo que hace de él un socio clave para Europa, un país amigo. Este Acuerdo mejorado es bueno para ambas partes.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Krehl (S&D). – Frau Präsidentin! Ich habe die große Ehre, der Chile- Delegation des Europäischen Parlaments vorzustehen, und habe dabei eines sehr intensiv erlebt: Chile ist ein politisch stabiles Land, vielleicht das stabilste in ganz Lateinamerika. In den letzten Jahren hat es eine sehr gute, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politisch-demokratische Entwicklung genommen. Präsidentin Bachelet hat viele Reformen angestoßen, z. B. ein neues Wahlrecht, wodurch auch Frauen sich nun stärker an der aktiven Politik beteiligen können, eine Steuerrechtsreform, Reformen der Ausbildung, sie hat eine Rentenreform begonnen und eine neue Verfassung nach Pinochet in die Wege geleitet.

Ich selbst habe erlebt, dass im Zuge der Diskussion um die Modernisierung des Assoziierungsabkommens zum Beispiel Gender sehr viel stärker von den Chilenen eingebracht worden ist, der Dialog mit der Zivilgesellschaft viel stärker und viel besser funktioniert als jemals zuvor. Wir sollten als Europäisches Parlament genau diese Entwicklung unterstützen, und ich unterstütze tatsächlich die Forderung danach, dass dieses Europäische Parlament noch über diese Modernisierung des Assoziierungsabkommens entscheiden kann.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – Señora presidenta, Chile es un actor clave para la Unión. Su colaboración en el proceso de paz de Colombia, su participación en las conversaciones de Santo Domingo y su implicación en la misión EUFOR Althea en Bosnia muestran su compromiso con la comunidad internacional.

Es necesario reforzar la cooperación entre la Unión Europea y Chile en todos los campos: economía, comercio, educación y en los valores compartidos de democracia y derechos humanos. Pero es necesario insistir en el refuerzo de la cooperación en seguridad, en la lucha contra el narco, el terror y el crimen organizado; la cooperación en seguridad y defensa en lo que respecta a la prevención de conflictos; la gestión de crisis; la seguridad marítima, el desarme y la no proliferación son también muy necesarios. La lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal son también parte importante de nuestras relaciones.

Finalmente, cuando China y Rusia están penetrando tanto en América Latina, es necesario que socios que comparten valores refuercen sus relaciones y sus compromisos.

 
  
MPphoto
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D). – Señora presidenta, Chile es un país pequeño pero muy relevante política y comercialmente y del que también tenemos muchas cosas que aprender, como el ejemplar proceso de traspaso de poderes tras unas elecciones. Compartimos vínculos y somos socios a nivel regional y global en defensa de los mismos principios y valores que hoy son precisamente más necesarios que nunca.

Mantenemos unas excelentes relaciones bilaterales, pero el mundo ha cambiado mucho desde que entró en vigor el Acuerdo actual y necesitamos modernizarlo. Pero no cualquier acuerdo, un acuerdo como pide este Parlamento, que sea ambicioso, integral y equilibrado, que fortalezca el diálogo y la cooperación ante los desafíos globales que compartimos, en cooperación científica, técnica, ante el cambio climático, en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y, desde luego, de la igualdad de género.

Pero creo que la negociación por parte de la modernización del pilar político y de cooperación adolece de transparencia. Este Parlamento debe tener acceso a todos los textos de la negociación, siendo fundamental el papel de la Comisión Parlamentaria conjunta en su seguimiento. Y debemos garantizar la implicación y la participación de la sociedad en todo el proceso de negociación y en su implementación. Esperamos que tengan en cuenta estas recomendaciones.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). – Señora presidenta, Chile es un país importante que dispone de sólidas instituciones democráticas y de una economía próspera. Las relaciones de la Unión Europea con Chile no han hecho más que crecer desde la firma del Acuerdo de Asociación en 2002. Se incrementaron los intercambios comerciales y también las inversiones. Ahora se trata de modernizar y ampliar el Acuerdo. Me gustaría que en 2018 podamos terminar las negociaciones, y la Reunión Ministerial UE-Celac de julio, en Bruselas, podrá ser una ocasión para impulsarlas.

Si a los acuerdos con México, Centroamérica y Cuba y al Acuerdo Multipartes sumamos el de Chile y el posible acuerdo con Mercosur, tendríamos una vasta red de acuerdos con los países de América Latina que reforzarán las relaciones entre los dos continentes. No olvidemos que está creciendo mucho la presencia de China en América Latina.

Compartimos con Iberoamérica valores y principios. Somos aliados naturales, como ha dicho Charles Tannock con toda razón. Y termino, convendría que en la dinámica Alianza del Pacífico, donde se encuentra Chile, la Unión Europea pudiera participar como observadora, como ya hacen países europeos, entre ellos España.

 
  
 

(„Catch the eye” eljárás.)

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). – Señora presidenta, la Recomendación sobre la negociación del Acuerdo de Asociación modernizado con Chile, como es habitual en este tipo de acuerdos, habla de la cooperación en materia de derechos humanos y, en particular, anima a Chile a encontrar una solución al conflicto con el pueblo nativo mapuche.

La comunidad mapuche en Chile lucha por su reivindicación como pueblo originario y por el reconocimiento de sus tierras ancestrales, frente al rechazo del Gobierno chileno al derecho fundamental, amparado por las Naciones Unidas, a la descolonización. La represión del Gobierno chileno contra los pueblos originales se ve recrudecido por el Plan Araucanía, ese llamado Acuerdo Nacional, que ahonda más en el problema al criminalizar la lucha y equipararla con el terrorismo.

La Unión Europea debería modernizar este Acuerdo, pero modernizarlo para que se respeten los derechos del pueblo mapuche y para lograr detener las abominables prácticas de algunas multinacionales europeas, que contribuyen a desforestar y a contaminar las tierras mapuches y que empujan a sus habitantes a la extrema pobreza y a la marginación.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). – Señora presidenta, las relaciones bilaterales entre Chile y Europa son muy importantes. Por eso queremos llamar la atención en estas negociaciones sobre los derechos del pueblo mapuche, que tiene derecho a su autodeterminación política, económica, social y cultural.

Ya se lo dijimos al señor Piñera cuando estuvo en este Parlamento. Se lo dijimos claramente y le recordamos su compromiso en materia de derechos humanos, que fue incumplido. Le queremos recordar ahora también tres cuestiones.

Primero, no se puede asociar el conflicto mapuche con el terrorismo. Esta medida criminalizante ha quedado patente en la extrema militarización de la Araucanía, en la creación de una policía especial, en la continuidad del uso de testigos protegidos y, sobre todo, en la falta del cumplimiento del compromiso de Chile con el Convenio n.º 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT.

En segundo lugar, también le recordamos que estas comunidades en resistencia precisan diálogo y respeto, y no garrote como en tiempos de la dictadura.

Y por último, ¿dónde está el plan de lucha contra la pobreza infantil y de lucha contra la pobreza en general y los compromisos en materia de educación? En un acuerdo bilateral por supuesto que nos tenemos que hacer cargo de los compromisos en materia de derechos humanos.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). – Señora presidenta, catorce años después de su entrada en vigor, la Unión Europea está a punto de renovar el Acuerdo de Asociación con Chile, un país amigo con el que siempre hemos compartido profundas raíces culturales y nuestro socio comercial más antiguo en América Latina.

Hoy renovar este Acuerdo significa reforzar el papel de Europa como socio clave de América Latina, en un momento en el que el liderazgo mundial de Estados Unidos es cada vez más incierto y en el que otros países, como China, están adquiriendo cada vez más influencia en la región.

Hay algunos puntos críticos: los derechos humanos y la protección de los pueblos indígenas. Me complace ver que ambos se abordan en el informe. La Unión Europea debe animar a Chile a resolver el problema mapuche, el pueblo de la Tierra, el único grupo étnico nativo de Sudamérica que ha sobrevivido extraordinariamente a la colonización europea, cuyas tierras han sido arrebatadas desde 1867 y ocupadas arbitrariamente por el Gobierno chileno, que está aún aplicando una ley de antiterrorismo de la época de Pinochet.

Por lo tanto, espero que el Acuerdo se renueve sobre esta base, que se extienda una mano amiga a este país amigo y que se establezca una relación equilibrada, que aporte beneficios tangibles a todos los ciudadanos de ambos lados del océano. Defendemos a los mapuches y su libertad.

 
  
 

(„Catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, this has really been a very useful exchange and I thank so much the honourable Members for their interventions. I would also like to congratulate again Mr Tannock on his report. From this debate I conclude that we all share a common interest in ensuring we conclude an ambitious, comprehensive and progressive-oriented modernised association agreement with Chile.

I also note a wide convergence of views between what the European Parliament wants to see in the modernised agreement and what we are currently negotiating. We will continue working with our services in the Member States to ensure all concerns expressed here today are conveniently addressed.

I would like to clarify something about the rights of the indigenous people. I can indicate that the issue has been touched upon in the context of the regular annual discussions on human rights between Chile and the EU and will continue to be addressed if there are reasons for concern.

May I close by signalling once again my appreciation for Parliament’s input in these negotiations, which will in turn contribute to a successful agreement.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, Rapporteur. – Madam President, I too would like to thank the Commissioner for his kind words and in particular the words from the shadow rapporteurs and the various interventions from colleagues. I too am proud that the European Union’s Member States sent firefighters to Chile to help fight fires, that Chile welcomes refugees from the Maduro Venezuelan dictatorial regime and that Chile does scientific research jointly with the European Union’s Member States’ scientists under the Copernicus programme. These show what kind of mature and advanced country Chile really is.

The wider EU-Latin American cooperation project is also one which is a natural fit of like-minded continents with shared history, culture, and, largely, respect for democracy, with sad exceptions like Cuba and Venezuela. But Latin America, by and large, is a democratic continent; we need to respect that and we need to work closely with it.

I would just like to briefly mention my two amendments: Amendment 1, which is to change the word ‘dispute’ to the word ‘matters’. In my view, there is no conflict with the Mapuche people. I wish to soften the text by doing that. I hope that colleagues will support that.

In Amendment 2, I disagree with the intervention from my Green colleague. Access to water is, of course, a human right everywhere, but the economic model that is employed is a Chilean national sovereign matter, not for interference by the EU or by our report. Water companies are often privately owned within EU Member States, so it would be totally ridiculous for us to prescribe an economic model to Chile and interference in their domestic affairs. So please support Amendment 2.

Finally, thank you very much colleagues. It has been an interesting debate, and I think that Chile-EU relations will go from strength to strength.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, szerdán kerül sor.

 
Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου