Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 12. kesäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston 28.–29. kesäkuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 3.EMU-paketti (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Äänestykset
  5.1.Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa (A8-0191/2018 - Norica Nicolai) (äänestys)
  5.2.Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit (A8-0181/2018 - Werner Langen) (äänestys)
  5.3.Yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu) (äänestys)
  5.4.Uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (äänestys)
  5.5.Koulutuksen nykyaikaistaminen EU:ssa (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka) (äänestys)
  5.6.Tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)
  6.2.Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit (A8-0181/2018 - Werner Langen)
  6.3.Yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  6.4.Uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)
  6.5.Koulutuksen nykyaikaistaminen EU:ssa (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)
  6.6.Tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Iranin ydinsopimus (keskustelu)
 11.EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut (keskustelu)
 12.Ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa vuonna 2017 ja Euroopan unionin toimintaa tällä alalla koskevan vuosikertomuksen esittely (keskustelu)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (keskustelu)
 16.EU:n ja NATOn väliset suhteet (keskustelu)
 17.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle (keskustelu)
 18.Kyberpuolustus (keskustelu)
 19.Koheesiopolitiikka ja kiertotalous (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1056 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4879 kb)
Päivitetty viimeksi: 18. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus