Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 12. júna 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 28. – 29. júna (rozprava)
 3.Balík týkajúci sa Hospodárskej a menovej únie (rozprava)
 4.Pokračovanie prerušeného rokovania
 5.Hlasovanie
  5.1.Súčasný stav rekreačného rybolovu v Európskej únii (A8-0191/2018 - Norica Nicolai) (hlasovanie)
  5.2.Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika týkajúce sa mimoburzových derivátov a archívy obchodných údajov (A8-0181/2018 - Werner Langen) (hlasovanie)
  5.3.Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  5.4.Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (hlasovanie)
  5.5.Modernizácia vzdelávania v EÚ (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka) (hlasovanie)
  5.6.Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Súčasný stav rekreačného rybolovu v Európskej únii (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)
  6.2.Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika týkajúce sa mimoburzových derivátov a archívy obchodných údajov (A8-0181/2018 - Werner Langen)
  6.3.Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  6.4.Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)
  6.5.Modernizácia vzdelávania v EÚ (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)
  6.6.Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Jadrová dohoda s Iránom (rozprava)
 11.Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (rozprava)
 12.Prezentácia výročnej správy o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike EÚ v tejto oblasti (rozprava)
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii (rozprava)
 16.Vzťahy medzi EÚ a NATO (rozprava)
 17.Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine (rozprava)
 18.Kybernetická obrana (rozprava)
 19.Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1056 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4879 kb)
Posledná úprava: 18. septembra 2018Právne oznámenie