Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 14 czerwca 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Zwalczanie korupcji (debata)
 4.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  4.1.Rosja, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa
  4.2.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba
  4.3.Sytuacja uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudna sytuacja dzieci
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 7.Głosowanie
  7.1.Rosja, w szczególności sprawa ukraińskiego więźnia politycznego Ołeha Sencowa (RC-B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018) (głosowanie)
  7.2.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie, w szczególności sprawa Nabila Radżaba (RC-B8-0280/2018, B8-0280/2018, RC-B8-0281/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018) (głosowanie)
  7.3.Sytuacja uchodźców z mniejszości Rohingja, w szczególności trudna sytuacja dzieci (RC-B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018) (głosowanie)
  7.4.Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (głosowanie)
  7.5.Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) (głosowanie)
  7.6.Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (głosowanie)
  7.7.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (głosowanie)
  7.8.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (głosowanie)
  7.9.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (głosowanie)
  7.10.Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym (B8-0299/2018) (głosowanie)
  7.11.Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018) (głosowanie)
  7.12.Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie AKP-UE (B8-0274/2018) (głosowanie)
  7.13.Kontrola stosowania prawa UE w 2016 r. (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  8.2.Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)
  8.3.Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)
  8.4.Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie AKP-UE (B8-0274/2018)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
  14.1.Uczestnictwo Izraela w projektach finansowanych z programu „Horyzont 2020”
 15.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 16.Petycje: patrz protokół
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 18.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
 20.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (573 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2752 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna