Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 2 юли 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 7.Разглеждане на съвместимостта на мисия, възложена на член на ЕП: вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 9.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 13.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне): вж. протокола
 14.Ред на работа
 15.Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (разискване)
 16.Интегрираната статистика за земеделските стопанства (разискване)
 17.Нарушаване на правата на коренното население по света, включително заграбване на земи (разискване)
 18.Следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (разискване)
 19.Дипломация в областта на климата (разискване)
 20.Препоръка до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН (разискване)
 21.Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (кратко представяне)
 22.Триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност (кратко представяне)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 25.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (516 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2721 kb)
Последно осъвременяване: 28 септември 2018 г.Правна информация