Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 2 juli 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 7.Beoordeling van de verenigbaarheid van een aan een lid opgedragen taak: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening): zie notulen
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (debat)
 16.Geïntegreerde landbouwstatistieken (debat)
 17.Schending van de rechten van inheemse volkeren (debat)
 18.Naar een externe EU-strategie tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken (debat)
 19.Klimaatdiplomatie (debat)
 20.73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (debat)
 21.De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie (korte presentatie)
 22.Driedimensionaal printen: intellectuele-eigendomsrechten en civielrechtelijke aansprakelijkheid (korte presentatie)
 23.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (516 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2721 kb)
Laatst bijgewerkt op: 28 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid