Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 2. júla 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 7.Posúdenie zlučiteľnosti poverenia poslanca: pozri zápisnicu
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 13.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie): pozri zápisnicu
 14.Program práce
 15.Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (rozprava)
 16.Integrované štatistiky fariem (rozprava)
 17.Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete (rozprava)
 18.Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám (rozprava)
 19.Diplomacia v oblasti klímy (rozprava)
 20.73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (rozprava)
 21.Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (stručná prezentácia)
 22.Trojrozmerná tlač: práva duševného vlastníctva a občianskoprávna zodpovednosť (stručná prezentácia)
 23.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (516 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2721 kb)
Posledná úprava: 28. septembra 2018Právne oznámenie