Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 3. heinäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Bulgarian puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Bulgarian puheenjohtajakauden tarkastelu (jatkoa keskustelulle)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Itävallan puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Valtakirjojen tarkastus
 11.Äänestykset
  11.1.EU:n ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston välinen yhteistyösopimus (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  11.2.EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) (äänestys)
  11.3.Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) (keskustelu) (äänestys)
  11.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) (äänestys)
  11.5.Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) (äänestys)
  11.6.3D-tulostus: teollis- ja tekijänoikeudet sekä siviilioikeudellinen vastuu (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) (äänestys)
  11.7.Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (äänestys)
  11.8.Integroidut maatilatilastot (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) (äänestys)
  11.9.Energiainfrastruktuuriin liittyvistä investointihankkeista ilmoittaminen: kumoaminen (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) (äänestys)
  11.10.Hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavat toimenpiteet (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) (äänestys)
  11.11.Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen (A8-0194/2018 - Francisco Assis) (äänestys)
  11.12.Ilmastodiplomatia (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
  12.1.Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
  12.2.3D-tulostus: teollis- ja tekijänoikeudet sekä siviilioikeudellinen vastuu (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)
  12.3.Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)
  12.4.Integroidut maatilatilastot (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)
  12.5.Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen (A8-0194/2018 - Francisco Assis)
  12.6.Ilmastodiplomatia (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 16.Eurooppa-neuvoston 28.–29. kesäkuuta 2018 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 17.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 18.Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt - Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus - Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen (keskustelu)
 19.Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (keskustelu)
 20.Ebolaepidemia Kongon demokraattisessa tasavallassa (keskustelu)
 21.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 22.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 23.Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (keskustelu)
 24.Pk-yritysten määritelmä (keskustelu)
 25.EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus - EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1055 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4918 kb)
Päivitetty viimeksi: 15. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus