Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 3 juli 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet (fortsättning på debatten)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Redogörelse för det österrikiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Välkomsthälsning
 9.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 10.Valprövning
 11.Omröstning
  11.1.Samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) (omröstning)
  11.2.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenta staterna (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) (omröstning)
  11.3.Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) (omröstning)
  11.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) (omröstning)
  11.5.Städernas roll inom unionens institutionella ramar (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) (omröstning)
  11.6.Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) (omröstning)
  11.7.Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (omröstning)
  11.8.Integrerad statistik över jordbruksföretag (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) (omröstning)
  11.9.Meddelande om projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) (omröstning)
  11.10.Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) (omröstning)
  11.11.Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen (A8-0194/2018 - Francisco Assis) (omröstning)
  11.12.Klimatdiplomati (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Städernas roll inom unionens institutionella ramar (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
  12.2.Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)
  12.3.Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)
  12.4.Integrerad statistik över jordbruksföretag (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)
  12.5.Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen (A8-0194/2018 - Francisco Assis)
  12.6.Klimatdiplomati (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (debatt)
 17.Inkomna dokument: se protokollet
 18.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn - Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare - Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn (debatt)
 19.Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (debatt)
 20.Ebolautbrott i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 22.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 23.Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (debatt)
 24.Definitionen av små och medelstora företag (debatt)
 25.Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien - Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution) (debatt)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1055 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4918 kb)
Senaste uppdatering: 15 oktober 2018Rättsligt meddelande