Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0310M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0224/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0224/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0286

Συζητήσεις
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.6. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ (ψήφισμα) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (ψηφοφορία)
PV
Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου