Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2758(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0313/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0313/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.12. Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά το Ιράν (B8-0313/2018) (ψηφοφορία)
PV
Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου