Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 4. července 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 4.Rozprava s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým o budoucnosti Evropy (rozprava)
 5.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 6.Hlasování
  6.1.Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (hlasování)
  6.2.Reforma volebního práva Evropské unie (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  6.3.Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (A8-0177/2018 - László Tőkés) (hlasování)
  6.4.Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (usnesení) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (hlasování)
  6.5.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (hlasování)
  6.6.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem (usnesení) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (hlasování)
  6.7.Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o změnách koncesí (přistoupení Chorvatska) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (hlasování)
  6.8.Statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky: zúčtovací a platební systémy (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  6.9.Zdanění vozidel: výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (hlasování)
  6.10.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2017 (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (hlasování)
  6.11.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: prodloužení nástroje pro uprchlíky v Turecku (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (hlasování)
  6.12.Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán (B8-0313/2018) (hlasování)
  6.13.Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (hlasování)
  6.14.Definice malých a středních podniků (B8-0304/2018) (hlasování)
  6.15.Jednání o komplexní dohodě EU-Ázerbájdžán (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (hlasování)
 7.Slavnostní zasedání – Angolská republika
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (hlasování)
  9.2.Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasování)
  9.3.Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (hlasování)
  9.4.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Jordánskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (hlasování)
  9.5.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Tureckem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (hlasování)
  9.6.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Izraelem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (hlasování)
  9.7.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Tuniskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (hlasování)
  9.8.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Marokem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (hlasování)
  9.9.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Libanonem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (hlasování)
  9.10.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Egyptem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (hlasování)
  9.11.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Alžírskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (usnesení) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Předložení dokumentů: viz zápis
 15.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 16.Dokončení třetího ekonomického ozdravného programu Řecka (rozprava)
 17.Nedávné prohlášení italského ministra vnitra o Sintech a Romech a práva menšin v EU (rozprava na aktuální téma)
 18.Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) - Evropský systém pro cestovní informace a povolení: úkoly Europolu (rozprava)
 19.Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání (rozprava)
 20.Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (rozprava)
 21.Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí (rozprava)
 22.Nepříznivé dopady amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely na občany EU (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1078 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5091 kb)
Poslední aktualizace: 27. září 2018Právní upozornění