Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 4 ta' Lulju 2018 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 4.Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Polonja, Mateusz Morawiecki, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 5.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (votazzjoni)
  6.2.Riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (votazzjoni)
  6.3.Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE, il-KEEA u l-Armenja (A8-0177/2018 - László Tőkés) (votazzjoni)
  6.4.Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE, il-KEEA u l-Armenja (riżoluzzjoni) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (votazzjoni)
  6.5.Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni UE-Iraq (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (votazzjoni)
  6.6.Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Iraq (riżoluzzjoni) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (votazzjoni)
  6.7.Ftehim UE-New Zealand fir-rigward tal-modifika ta' konċessjonijiet (adeżjoni tal-Kroazja) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (votazzjoni)
  6.8.L-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew: sistemi tal-ikklerjar u ta' ħlas (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (votazzjoni)
  6.9.Tassazzjoni fuq il-vetturi: ħlas li jrid isir minn vetturi tqal tal-merkanzija għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (votazzjoni)
  6.10.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2018: li jdaħħal is-surplus tas-sena finanzjarja 2017 (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (votazzjoni)
  6.11.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2018: Estensjoni tal-Faċilità tar-refuġjati fit-Turkija (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (votazzjoni)
  6.12.Deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment rigward proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni, fir-rigward tal-Iran (B8-0313/2018) (votazzjoni)
  6.13.Lejn strateġija esterna tal-UE kontra ż-żwiġijiet prekoċi u furzati (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (votazzjoni)
  6.14.Id-definizzjoni ta' SMEs (B8-0304/2018) (votazzjoni)
  6.15.Negozjati dwar il-Ftehim Komprensiv UE-Ażerbajġan (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (votazzjoni)
 7.Seduta formali - République d'Angola
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  9.1.Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (votazzjoni)
  9.2.Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (votazzjoni)
  9.3.Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (votazzjoni)
  9.4.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Ġordan dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  9.5.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Turkija dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  9.6.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Iżrael dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  9.7.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Tuneżija dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  9.8.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Marokk dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  9.9.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Libanu dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  9.10.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Eġittu dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  9.11.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Alġerija dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (votazzjoni)
 10.Spegazzjonijiet tal-vot
  10.1.Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE, il-KEEA u l-Armenja (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE, il-KEEA u l-Armenja (riżoluzzjoni) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.Lejn strateġija esterna tal-UE kontra ż-żwiġijiet prekoċi u furzati (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 14.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 15.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 16.Konklużjoni tat-tielet programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (dibattitu)
 17.Id-dikjarazzjoni riċenti tal-Ministru tal-Intern tal-Italja dwar is-Sinti u r-Rom u d-drittijiet tal-minoranzi fl-UE (dibattitu topiku)
 18.Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) - Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS): kompiti tal-Europol (dibattitu)
 19.Baġit 2019 - Mandat għat-trilogu (dibattitu)
 20.Regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (dibattitu)
 21.L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-Stati Uniti (dibattitu)
 22.L-effetti negattivi tal-Att dwar il-Konformità Fiskali tal-Kontijiet Barranin fuq iċ-ċittadini tal-UE (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 24.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1078 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5091 kb)
Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Settembru 2018Avviż legali