Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2024(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0247/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0247/2018

Συζήτηση :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0311

Συζητήσεις
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.11. Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (A8-0247/2018 - Daniele Viotti) (ψηφοφορία)
PV
 

– Before the vote on amendment 26:

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). – Queria assinalar um erro na tradução e clarificar que, na alteração 26, o que nós pretendemos, como é evidente, é a reposição do regime POSEI Pescas e não a sua substituição, como ficou erradamente na tradução.

 
  
 

– Before the vote on paragraph 1a:

 
  
MPphoto
 

  Daniele Viotti, relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto più veloce, ho soltanto un emendamento orale per aggiungere un paragrafo 1 bis, che recita testualmente "sottolinea che l'UE deve essere all'avanguardia nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) attraverso la loro integrazione in tutte le politiche dell'UE;"

 
  
 

(The oral amendment was incorporated)

– Before the vote on Amendment 2:

 
  
MPphoto
 

  Daniele Viotti, relatore. – Signor Presidente, in questo caso si tratta di un'aggiunta al paragrafo 40 bis. Si aggiungono le parole "accoglie con favore anche gli ulteriori 45,6 milioni di euro concessi al fine di sostenere la Grecia e la Spagna nella gestione del flusso di migranti in arrivo nel loro territorio; sottolinea che un controllo efficace delle frontiere debba essere accompagnato da un'adeguata assistenza dei migranti in arrivo;"

 
  
 

(The oral amendment was incorporated)

 
Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου